Ajankohtaista

 

KVVY:n raportti Vesijärven Suomatkanlahden tilasta

KVVY Tutkimus Oy otti vesinäytteet Suomatkanlahdesta ja siihen laskevasta ojasta 4.7.2019. Raportin tulokset voit lukea tästä: Vesijärven Suomatkanlahden tila

 

Uusi veneilykartta

Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi -yhdistys teki Vesijärvellä liikkuville veneilykartan, johon lisättiin mm. muista Vesijärven kartoista puuttuvia, mutta kokemuksella havaittuja karikoita, kivikoita ja rantautumispaikkoja. Kartan tiedot ovat joko yksityisiltä henkilöiltä saatuja tai karttapohjaisia. Kartta on näppärän kokoinen, taiteltuna 10 cm x 20 cm ja se on muovipäällystetty.

Kartan voi ostaa Pikonlinna Kiinteistöt Oy:n toimistolta hintaan 15 €/kpl, varaathan tasarahan.

 

Kangasalan Sanomien juttu 18.4.2018 Vesijärven vedenkorkeudesta

 

Syksyn 2017 runsaat sateet nostivat Vesijärven veden pinnan erittäin korkealle. Runsasluminen talvi puolestaan lisäsi kevättulvan riskiä, jota helpottamaan tarvitaan sekä aurinkoa haihduttamaan sulamisvesiä että  veden juoksutusta. Tästä linkistä voi lukea koko Kangasalan Sanomien jutun: Vesijärven pinta laski 40 senttiä alkutalven huipputasosta

 

Tutkimus Havisevanlahden tilasta, syksy 2017

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry:n toimeksiantona kesällä 2016 Vesijärven vedenlaatua seitsemällä eri havaintopaikalla. Yksi näistä havaintopaikoista sijaitsi Havisevanlahdella, jonka tilaa haluttiin jatkotutkia. Syksyn 2017 aikana tehdyn tutkimuksen tuloksen voi tiivistää seuraavasti: Havisevanlahti voidaan luokitella kokonaisfosforipitoisuuden mukaan hyvään luokkaan ja kokonaistyppipitoisuuden perusteella hyvään tai jopa erinomaiseen luokkaan! Lue koko raportti oheisesta linkistä: Havisevanlahden_kuormitusselvitys

 

Välkkyvä Vesijärvi sai rahoitusta ELY-keskukselta


Yhdistys teki loppuvuonna 2016 rahoitushakemuksen ELY‐keskukseen. Hakemuksessa haettiin rahoitusta ”
Turvallinen ja puhdas Kangasalan Vesijärvi” hankkeelle. Hanke on jatkoa aiemmalle Kantrin rahoittamalle
hankkeelle.
Nyt saatu rahoitus kohdentuu Vesijärven veden laadun parantamiseen. Sillä rahoitetaan osa
Havisevanlahden kunnostussuunnitelman tekemistä. Yhdistyksen säännöllisesti teettämissä veden
laatututkimuksissa (Jyväskylän Yliopisto, KVVY)
Havisevanlahden veden laatu on osoittautunut muuta Vesijärveä jossain määrin heikommaksi. Yhdistys
haluaa nyt selvittää, millä keinoin Havisevanlahden kuntoa voidaan parantaa. Hanke sisältää
Havisevanlahteen laskevien laskuojien ja järven veden laadun mittaukset ja analyysit sekä
kunnostussuunnitelman ja toimenpideohjelman laadinnan. Yhdistys päättää hankkeen tekijän
kilpailutuksen perusteella.

 

Vesijärvessä ei ollut sinilevää 2016

JärviWikisivustolla on luettavissa tuore katsaus Vesijärven levätilanteeseen sekä lämpötilahavainnot.
 Vesijärven sivu JärviWikissä, levähavaintoraportti osoitteessa:

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vesij%C3%A4rvi_(35.731.1.001)/Valtakunnallisen_lev%C3%A4seurannan_havaintopaikka

Kannattaa käydä tutustumassa!


 

Vuosikokous 6.6.16 Pikonlinna, Törmälä (Armas Branderin katu) 2 krs. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Pikonlinnassa, Törmälässä, maanantaina 6.6. klo 18.00 alkaen, käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus


Välkkyvä Vesijärvi ry:n tiedoteliite Kangasalan Sanomien välissä 13.5.14,

Artikkelissa "Vesijärven tilasta on tarkkaa tietoa"  on viitattu tukimukseen Vesijärven veden laadun kehityksestä ja nykytilasta,  raportin kokonaisuudessaan voit lukea tästä.


Vuosikokous 20.5.14 Ali-Marttilan kokous- ja juhlatalo

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Ali-Marttilassa tiistaina 20.5. klo 18.30 alkaen, käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus


Järven vedenpinnan korkeus

Vesijärvi

Tästä linkistä pääset tutustumaan Vesijärven vedenpinnan korkeuden muutoksiin ja ajantasaiseen tilanteeseen:
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/35/l357311001y/w3sanafi.html

Mittauspaikka on Huutijärvellä Vääksynojan suulla.


Kantrin ry:n vuosikokouksessa 16.5.2013 Välkkyvä Vesijärvi ry:n hanke "Puhdas Vesijärvi kartalla" valittiin vuoden 2012 hankkeeksi

Perustelut: Hankkeen tavoitteena on parantaa pääosin Kangasalan kunnan alueella sijaitsevan Vesijärven virkistyskäyttömahdollisuuksia; toteuttaa karttajärjestelmä, jolla seurataan järven tilaa, vedenpinnan korkeuden vaihtelua ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen järvellä sekä teetetään tutkimus/selvitys vedenlaatua korjaavien toimenpiteiden suunnittelun mahdollistamiseksi. Hanke kohdistuu n. 1200 maanomistajaan, n. 700 vapaa-ajan asuntoon, 27 kalastus/osakaskuntaan, yli tuhanteen veneilijään, viiteen yleiseen uimarantaan ja lukuiseen joukkoon asukkaita ja muita sidosryhmiä. Hanke on huolimatta mittavista tavoitteista kustannuksiltaan varsin kohtuullinen, kokonaisbudjetti on 33.000 €. Hankkeen toiminta on myös käynnistynyt ilmeisen hyvin.

Kantri ry