Ajankohtaista

Uusi veneilykartta

Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi -yhdistys teki Vesijärvellä liikkuville veneilykartan, johon lisättiin mm. muista Vesijärven kartoista puuttuvia, mutta kokemuksella havaittuja karikoita, kivikoita ja rantautumispaikkoja. Kartan tiedot ovat joko yksityisiltä henkilöiltä saatuja tai karttapohjaisia. Kartta on näppärän kokoinen, taiteltuna 10 cm x 20 cm ja se on muovipäällystetty.

Kartan voi ostaa Pikonlinna Kiinteistöt Oy:n toimistolta hintaan 15 €/kpl, varaathan tasarahan.


Välkkyvä Vesijärvi sai rahoitusta ELY-keskukselta


Yhdistys teki loppuvuonna 2016 rahoitushakemuksen ELY‐keskukseen. Hakemuksessa haettiin rahoitusta ”Turvallinen ja puhdas Kangasalan Vesijärvi” hankkeelle. Hanke on jatkoa aiemmalle Kantrin rahoittamalle hankkeelle. Nyt saatu rahoitus kohdentuu Vesijärven veden laadun parantamiseen. Sillä rahoitetaan osa Havisevanlahden kunnostussuunnitelman tekemistä. Yhdistyksen säännöllisesti teettämissä veden laatututkimuksissa (Jyväskylän Yliopisto, KVVY)

Havisevanlahden veden laatu on osoittautunut muuta Vesijärveä jossain määrin heikommaksi. Yhdistys haluaa nyt selvittää, millä keinoin Havisevanlahden kuntoa voidaan parantaa. Hanke sisältää Havisevanlahteen laskevien laskuojien ja järven veden laadun mittaukset ja analyysit sekä kunnostussuunnitelman ja toimenpideohjelman laadinnan. Yhdistys päättää hankkeen tekijän kilpailutuksen perusteella.


Vuosikokous 6.6.16 Pikonlinna, Törmälä (Armas Branderin katu) 2 krs. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Pikonlinnassa, Törmälässä, maanantaina 6.6. klo 18.00 alkaen, käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus


Vuosikokous 20.5.14 Ali-Marttilan kokous- ja juhlatalo

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Ali-Marttilassa tiistaina 20.5. klo 18.30 alkaen, käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus


Järven vedenpinnan korkeus

Tästä linkistä pääset tutustumaan Vesijärven vedenpinnan korkeuden muutoksiin ja ajantasaiseen tilanteeseen:
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/35/l357311001y/w3sanafi.html

Mittauspaikka on Huutijärvellä Vääksynojan suulla.


Kantrin ry:n vuosikokouksessa 16.5.2013 Välkkyvä Vesijärvi ry:n hanke “Puhdas Vesijärvi kartalla” valittiin vuoden 2012 hankkeeksi

Perustelut: Hankkeen tavoitteena on parantaa pääosin Kangasalan kunnan alueella sijaitsevan Vesijärven virkistyskäyttömahdollisuuksia; toteuttaa karttajärjestelmä, jolla seurataan järven tilaa, vedenpinnan korkeuden vaihtelua ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen järvellä sekä teetetään tutkimus/selvitys vedenlaatua korjaavien toimenpiteiden suunnittelun mahdollistamiseksi. Hanke kohdistuu n. 1200 maanomistajaan, n. 700 vapaa-ajan asuntoon, 27 kalastus/osakaskuntaan, yli tuhanteen veneilijään, viiteen yleiseen uimarantaan ja lukuiseen joukkoon asukkaita ja muita sidosryhmiä. Hanke on huolimatta mittavista tavoitteista kustannuksiltaan varsin kohtuullinen, kokonaisbudjetti on 33.000 €. Hankkeen toiminta on myös käynnistynyt ilmeisen hyvin.

Kantri ry