Raportit ja lehtiartikkelit

KVVY:n raportti Vesijärven Suomatkanlahden tilasta

KVVY Tutkimus Oy otti vesinäytteet Suomatkanlahdesta ja siihen laskevasta ojasta 15.7.2019. Raportin tulokset voit lukea tästä: Vesijärven Suomatkanlahden tila


Kangasalan Sanomien juttu 18.4.2018 Vesijärven vedenkorkeudesta

Syksyn 2017 runsaat sateet nostivat Vesijärven veden pinnan erittäin korkealle. Runsasluminen talvi puolestaan lisäsi kevättulvan riskiä, jota helpottamaan tarvitaan sekä aurinkoa haihduttamaan sulamisvesiä että  veden juoksutusta. Tästä linkistä voi lukea koko Kangasalan Sanomien jutun: Vesijärven pinta laski 40 senttiä alkutalven huipputasosta


Tutkimus Havisevanlahden tilasta, syksy 2017

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry:n toimeksiantona kesällä 2016 Vesijärven vedenlaatua seitsemällä eri havaintopaikalla. Yksi näistä havaintopaikoista sijaitsi Havisevanlahdella, jonka tilaa haluttiin jatkotutkia. Syksyn 2017 aikana tehdyn tutkimuksen tuloksen voi tiivistää seuraavasti: Havisevanlahti voidaan luokitella kokonaisfosforipitoisuuden mukaan hyvään luokkaan ja kokonaistyppipitoisuuden perusteella hyvään tai jopa erinomaiseen luokkaan! Lue koko raportti oheisesta linkistä: Havisevanlahden_kuormitusselvitys


Vesijärvessä ei ollut sinilevää 2016

JärviWikisivustolla on luettavissa tuore katsaus Vesijärven levätilanteeseen sekä lämpötilahavainnot.
 Vesijärven sivu JärviWikissä, levähavaintoraportti osoitteessa:

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vesij%C3%A4rvi_(35.731.1.001)/Valtakunnallisen_lev%C3%A4seurannan_havaintopaikka

Kannattaa käydä tutustumassa!


Välkkyvä Vesijärvi ry:n tiedoteliite Kangasalan Sanomien välissä 13.5.14

Artikkelissa “Vesijärven tilasta on tarkkaa tietoa”  on viitattu tukimukseen Vesijärven veden laadun kehityksestä ja nykytilasta,  raportin kokonaisuudessaan voit lukea tästä.