Raportit ja lehtiartikkelit

Oriveden Sanomien juttu 9.12.2021

Oriveden Sanomat kirjoitti jutun “Vesijärven vedenpinnan koetaan laskevan kesäisin liian alhaiseksi – myös Oriveden puolelle ulottuvan järven tilasta tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 kiinteistönomistajaa”. Voit lukea jutun tästä: Juttu Oriveden Sanomissa


Kangasalan Sanomien juttu 1.12.2021

Artikkelissa “Vesijärven vedenpinnan koetaan laskevan kesällä liian alhaiseksi” kerrotaan tiivistetysti kyselytutkimuksen tuloksista ja yhdistyksen tämän hetken suunnitelmista. Tästä linkistä voit lukea koko jutun: Vesijärven vedenpinnan koetaan laskevan kesäisin liian alhaiseksi


Kyselytutkimuksen tulosraportti kesä 2021

Kyselyyn vastattiin aktiivisesti osoittaen, että vastaajat ovat kiinnostuneita Vesijärveen liittyvistä asioista. Monet vastanneista kokivat Vesijärven alimpien veden pinnan korkeuksien noston tärkeänä ja suhtautuminen siihen oli valtaosin myönteistä. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan tästä: Rantakiinteistöjen omistajien mielipiteet vedenkorkeuksista


Oriveden Sanomien juttu 8.4.2021 Vesijärven vedenpinnan korkeusvaihteluja pyritään vähentämään – ensin kysely ranta-asukkaille

Kevään – kesän 2021 aikana toteutettiin laaja kyselytutkimus, jossa kartoitetiin Vesijärven rantakiinteistöjen omistajien näkemyksiä ja palautteita veden korkeuden vaihteluista ja muista järveen líittyvistä seikoista. Tästä linkistä voi lukea Oriveden Sanomien jutun: Kysely Vesijärven rantakiinteistöjen omistajille


KVVY:n raportti Vesijärven säätelyn kehittämisestä, syksy 2019

KVVY Tutkimus Oy:n tavoitteena oli Vesijärven korkeusvaihtelujen vähentämisen mahdollisuuksien selvittäminen ja tavoitteiden määrittäminen. Raportin tulokset näkyvät tässä: Vesijärven säätelyn kehittäminen


KVVY:n raportti Vesijärven Suomatkanlahden tilasta

KVVY Tutkimus Oy otti vesinäytteet Suomatkanlahdesta ja siihen laskevasta ojasta 15.7.2019. Raportin tulokset voi lukea tästä: Vesijärven Suomatkanlahden tila


Kangasalan Sanomien juttu 18.4.2018 Vesijärven vedenkorkeudesta

Syksyn 2017 runsaat sateet nostivat Vesijärven veden pinnan erittäin korkealle. Runsasluminen talvi puolestaan lisäsi kevättulvan riskiä, jota helpottamaan tarvitaan sekä aurinkoa haihduttamaan sulamisvesiä että  veden juoksutusta. Tästä linkistä voi lukea koko Kangasalan Sanomien jutun: Vesijärven pinta laski 40 senttiä alkutalven huipputasosta


Tutkimus Havisevanlahden tilasta, syksy 2017

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry:n toimeksiantona kesällä 2016 Vesijärven vedenlaatua seitsemällä eri havaintopaikalla. Yksi näistä havaintopaikoista sijaitsi Havisevanlahdella, jonka tilaa haluttiin jatkotutkia. Syksyn 2017 aikana tehdyn tutkimuksen tuloksen voi tiivistää seuraavasti: Havisevanlahti voidaan luokitella kokonaisfosforipitoisuuden mukaan hyvään luokkaan ja kokonaistyppipitoisuuden perusteella hyvään tai jopa erinomaiseen luokkaan! Lue koko raportti oheisesta linkistä: Havisevanlahden_kuormitusselvitys


Kangasalan Vesijärven laatu kesällä 2016

KVVY Tutkimus Oy teki kesällä 2016 kattavan tutkimuksen Vesijärven vedenlaadusta. KVVY:n raportti kertoo tulokset: Vedenlaatu kesällä 2016


Vesijärvessä ei ollut sinilevää 2016

JärviWikisivustolla on luettavissa tuore katsaus Vesijärven levätilanteeseen sekä lämpötilahavainnot.
 Vesijärven sivu JärviWikissä, levähavaintoraportti osoitteessa: Järviwiki

Kannattaa käydä tutustumassa!


Välkkyvä Vesijärvi ry:n tiedoteliite Kangasalan Sanomien välissä 13.5.14

Artikkelissa “Vesijärven tilasta on tarkkaa tietoa”  on viitattu tukimukseen Vesijärven veden laadun kehityksestä ja nykytilasta,  raportin kokonaisuudessaan voit lukea tästä.