Tavoite ja tehtävä

Perustettu vuonna 2011, kotipaikka Kangasala

Tarkoitus ja toiminnan laatu

  • Yhdistys edistää yleistä vastuullisuutta ja innostuneisuutta Vesijärven tilaan, ympäristöön ja vesiluontoon sekä niiden jatkuvaan parantamiseen toimimalla monipuolisesti kirkkaan ja puhtaan Vesijärven hyväksi.

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on

  • Edistää Vesijärven kunnostamista ja hoitoa pyrkien Vesijärven pitkäjänteiseen kehittämiseen turvaten sen puhtauden ja virkistyskäytön myös jälkipolville.
  • Parantaa virkistyskäytön edellytyksiä esimerkiksi kehittämällä karttapalveluja, veneilyreittien ja pysähdyspaikkojen merkitsemistä ja  vedenkorkeuden vuositason vaihteluiden vähentämiseksi.
  • Seuraa ja edistää Vesijärven tilan paranemista mittausten avulla sekä seuraamalla ja vaikuttamalla esimerkiksi valuma-alueilta tulevien kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormituksen vähentämiseen.