Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa toiminnanjohtaja ja hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä mutta enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kulloinkin vastaava määrä varajäseniä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallituksen asettamien ehdokkaiden joukosta vuosikokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulko­puoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai va­rapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Oksanen

Hallituksen jäsenet

Pekka Pajakkala (varapuheenjohtaja)
Harri Sjöholm
Kirsi Geiger
Outi Antila
Antti Harala